Koffieautomaten en automatenkoffie

koffieautomaten met betaalfunctie

koffieautomaten met betaalfunctie

In sommige situaties dient een koffieautomaat met betaalfunctie te zijn voorzien. Denk aan een kantine of semi-openbaar gebouw, waar naast personeel ook door gasten of bezoekers gebruik wordt gemaakt van een koffieautomaat.

Voor koffieautomaten bestaan verschillende systemen van betaalfuncties:

  • koffieautomaat met muntgeld of koffiemunten
    Koffieautomaten met muntgeld werken voor de bezoeker vaak het handigst, maar muntgeld automaten vergen ook het nodig beheer en er ontstaat een contant geld circuit, vaak over verschillende lokaties; risico's inzake breuk en beschadiging (afh. van de lokatie) zijn niet uit te sluiten. Het gebruik van koffiemunten die op een plek gekocht kunnen worden vermindert het aantal risico's maar is niet altijd vriendelijk naar de gebruiker.

  • koffieautomaten met chipcards en badges.
    Hiermee refereren we niet alleen aan de koffieautomaat met een chipknip voorziening, maar meer algemeen koffie automaten die met company chipcards of badges onderweg kunnen. U kunt hier al of niet een tarief of registratie aan vast hangen. De chipcard of badge kan ook dienen inzake herkenning van personeel en er hoeft niet noodzakelijkerwijs een betaalfunctie aan gekoppeld te zijn. Het is ook mogelijk aan een chipcard of badge verschillende functies en mogelijkheden toe te kennen. Zo kunt u instellen dat de koffieautomaat keuze voor een kan koffie alleen door een bepaalde groep gebruikers ter beschikking staat.

  • koffieautomaten met muntgeld/koffiemunten en chipcards-badge readers.
    Dit zijn koffieautomaten die zowel met munten als met chipcards en badges overweg kunnen.

Wilt u uw standaard personeels-passen gebruiken dan zijn er ook weer verschillende oplossingen die veelal maatwerk en dito kosten met zich meebrengen.